Partneři

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Prodejci

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Gryfair.cz GRYF design
Dare to soar

How to create sexy aircraft:

First of all

Teach Your hands to meet

all curves of nice girl's body

In the moment

You have perfectly written

in Your mind

Every touch of Your fingers...

Let Your hand

to continue

to create shapes of Your aircraft

the same dynamic

......... like the spinner of girl breast

the same smooth

......... like Your lower skin under Your hand

the same mysterious

......... like look into her eyes

the same wild

......... like the moment of top pleasure

then
....... with correct Grip You can be true Sky boy

.......................................... Rider of your Dreams

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

°

°

°

Ať už mluvíme o Bohu, transcendentnu či něčem zatím neodhaleném, - proklouznuvším Hawkinsovým Big Bangem do našeho časoprostoru, shlížejícím naň zpovzdálí nebo jej i opatrující jako jedno ze semínek zasazených hospodářem do úrodné půdy - všichni nakonec směřujeme k jedinému:

....... Přiblížit se k něčemu co nás přesahuje .......

- tohle že jsem skutečně udělal já?

Jak?

Jsem toho vůbec schopen?
Snad to udělalo něco mimo mne a mně bylo jen dáno rozpoznat že právě tak to má být.
- či být pouhým prostředníkem?

Jsme jen zrníčky písku, kousíčky puzzle v nekonečné Boží skládačce? Anebo zrníčko písku, Bůh i my jsme jedno?

Mraveniště humanoidních entit nevědomky hledajících ten pravý USB port k propojení svých myslí do vyššího vědomí.

Či jako uzlíčky na Božím Kipu jen skládáme své reinkarnace až k Nirváně?

@

Naše duše sedí se Siddhárthou pod stromem bódhi chystajíc se dokončit svou pomíjivou životní Mandalu - aby několik nanosekund poté mohla být rozfoukána do všech šesti světových stran. Spolu s jejími posledními zrníčky moci tak prolomit záchvěvy bran další dimenze a sublimovat do údolí Šangri La ...

Sestoupit z Mardukova zikkuratu, překročit řeku Styx a prohodit pár slov se strejdou Cháronem.
- když už máme přiděleno tak nepatrný zlomek času ...

Tvořme.

Posouvejme hranice poznaného.

Co na tom záleží jestli v nás dříme reinkarnovaný klon mistra Leonarda, Merovejce či osla vozícího na svém hřbetě Sancho Panzu?

Vždyť jak už někdy někdo říkal:
Když už je člověk tady, měl by koukat aby BYL.

Zapomenout na limity ..... .

- a o tom to možná je:

Design je jenom dobře odvedená práce.
Podložená poznáním, ale bez dotyku něčeho co nás přesahuje - přeze všechnu snahu prázdná.

snad
mi bylo dáno
vdechnout život
věcem zdánlivě neživým